ul. Legionów 243, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

+48 32 215 60 90 serwis@megatechnik.pl

Tachografy

 Tachografy są charakterystycznymi urządzeniami kokpitu kierowcy. Łączą w sobie funkcje prędkościomierza i zegara. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku.

Tachografy można podzielić na:
  • cyfrowe
  • analogowe

Tachografy analogowe

Praca tachografu zapisana była na okrągłych papierowych tarczach. Wypierany przez tachografy cyfrowe, które obowiązkowo montowane są od 2006 r. W przypadku awarii i możliwości naprawy nie wymaga wymiany na tachograf cyfrowy.

naprawa tacho analogowych

Tachografy cyfrowe

Obowiązkowo montowane od ponad dekady. Cyfrowy system zapisuje informację dotyczącą pracy wykonanej przez kierowcę i godzin przejazdu pojazdu. Dane przechowywane są w jednostce pamięci tachografu oraz na kartach kierowcy. W przypadku awarii tachograf cyfrowy nie podlega naprawie, należy zastąpić go działającym.


Różnica pomiędzy „cyfrówką”, a „analogiem” to nośnik, na którym zapisywane są dane. Papierowe tarczki zastąpione zostały bowiem specjalnymi kartami chipowymi. Są ich cztery rodzaje, jednak kierowców najbardziej interesuje tylko jedna z nich: to tzw. karta kierowcy,którą należy sobie wyrobić.

Sprawdzenie tachografu (legalizacja)

Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów metrologicznych i może być stosowany Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na przyrządzie albo świadectwo legalizacji.

  • Okres ważności świadectwa uwierzytelnienia tachografu wynosi 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym zostało dokonane uwierzytelnienie tachografu zainstalowanego w pojeździe (tzw. zespołu „tachograf – pojazd”).
  • Termin, do którego można wprowadzać tachografy zatwierdzonego typu do obrotu lub użytkowania, podany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu

Legalizacja tachografu traci ważność w przypadku

  • uszkodzenia tachografu,
  • uszkodzenia cechy uwierzytelnienia albo którejkolwiek z cech zabezpieczających,
  • uszkodzenia tabliczki pomiarowej,
  • stwierdzenia, że błędy wskazań i rejestracji przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.