ul. Legionów 243, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

+48 32 215 60 90 serwis@megatechnik.pl

Karta kierowcy. Czym jest i jak jej używać?

Prowadzenie własnej firmy spedycyjno-transportowej związane jest szeregiem obowiązków i wymogów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które korzystać będzie z takich usług w celu eksportu i importu towarów jest to bardziej istotne, aniżeli mogłoby się wydawać. Wywiązywanie się z przepisów prawa i obowiązków przez przewoźnika jest niejako świadectwem jego rzetelności. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości odbiły by się najprawdopodobniej na naszym interesie. Niezwykle istotne będzie zatem to, czy kierowca przewożący nasz towar posiada aktualną kartę kierowcy.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest niezbędnym dokumentem, który wymagany jest do prowadzenia pojazdów mających na wyposażeniu tachograf. Bez jej posiadania pracownik nie ma prawa podejmować się kierowania takiego typu samochodem. Trzeba mieć na uwadze, że obowiązek ten dotyczy także kierowców prowadzących pojazdy pasażerskie dla ponad 9 osób. 

Rodzaje kart

Karta kierowcy

Ten rodzaj karty przewidziany jest dla kierowców, którzy wykonują przejazdy pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe celem rejestrowania przebiegi i czasu pracy. 

Karta kontrolna 

Ta karta przewidziana jest dla organów, zajmujących się kontrolowaniem transportu celem pobierania danych, jak i kontrolowania samego kierowcy i jego pracy. 

Karta przedsiębiorstwa

To karta przeznaczona dla firm, które zajmują się przewożeniem towarów i osób. Służy do odblokowywania i blokowania tachografu celem zabezpieczenia dostępu do danych przedsiębiorstwa. 

Karta warsztatowa 

Ten rodzaj karty przewidziany jest dla techników, którzy uprawnieni są do obsługi serwisowej tachografów cyfrowych. Każda taka karta personalizowana jest dla konkretnego technika, jak i zabezpieczona jest kodem PIN

Kiedy sczytywać dane z kart? 

To kiedy trzeba wczytywać dane z kart kierowcy regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych, jak i kart kierowców, a także warunków ich przechowywania z dn. 23 sierpnia 2007 r. 

Wyżej wspomniane regulacje prawne nakazują sczytanie danych obowiązkowo przynajmniej raz na 28 dni. 

Kiedy należy dodatkowo sczytywać dane z karty kierowcy?

Powyższe sytuacje nie są jedynymi, kiedy istnieje obowiązek sczytania danych z karty kierowcy. Trzeba to zrobić również w razie : 

  • wadliwego działania, albo uszkodzenia tachografu cyfrowego,
  • wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania, 
  • okresowego, albo trwałego przekazania pojazdu innemu kierowcy,
  • powstania takiego żądania przez uprawnione organy administracji publicznej, 
  • gdyby niepobranie danych mogło doprowadzić bezpośrednio do ich trwałego utracenia. 

Kartę można sczytać w każdym oddziale naszej firmy.

Jazda bez karty – co robić?

Pierwszym krokiem powinno być bardzo dokładne opisanie zdarzenia, co musi być zrealizowane na samym początku, kiedy kierowca będzie zmuszony wyruszyć w trasę bez karty. 

Krok 1 – Pierwszy wydruk danych z tachografu na początku dnia

Na odwrocie wydruku trzeba wpisać takie dane jak : imię, nazwisko, numer prawa jazdy, albo numer karty kierowcy, jak i złożyć podpis. 

Krok 2  – Drugi wydruk na koniec dnia pracy – wykazanie zdarzeń

Na zakończenie przebytej trasy kierowca musi wykonać kolejny wydruk z tachografu, który zawierał będzie dane na temat jego pracy począwszy od pierwszego wydruku : dyspozycyjność, jazda, inna praca. Istotne jest, aby informacje były prawidłowe, pełne i odzwierciedlały rzeczywistość. 

Co zrobić, gdy zgubimy kartę?

Kiedy kierowca zagubi kartę, musi postępować według wyżej opisanej procedury, jak również wysłać wniosek o wydanie nowej. Kontynuacja jazdy będzie możliwa przez 15 dni od daty wykonania pierwszego wydruku, czyli od czasu zgubienia karty. Należy w tymże okresie wykonywać wydruki przed i po zakończeniu pracy. 

A co w przypadku zniszczenia karty ? 

W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, kierowca ma prawo do kontynuowania jazdy, niemniej musi ją jak najszybciej wysłać listem poleconym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W razie kontroli kierowca musi okazać kopię złożonego wniosku.  Istotną kwestią jest fakt, że wniosek o wydanie karty sporządza się wyłącznie w języku polskim. Zatem w przypadku podróżowania poza granice kraju, kierowca musi dysponować dokumentem, który został przetłumaczony na język urzędowy danego państwa. Jeśli pracownik jest wyposażony w takie oświadczenie i dokonuje regularnych wydruków z tachografu, może kontynuować jazdę przez 15 dni. Po tym czasie może tylko wrócić do bazy, niemniej razem z załadunkiem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *