ul. Legionów 243, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

+48 32 215 60 90 serwis@megatechnik.pl

Inteligentne tachografy z GPS już od czerwca tego roku

Od 15 czerwca 2019 roku wszystkie nowe pojazdy wykonujące usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej obowiązkowo muszą zostać wyposażone w nowoczesne, inteligentne tachografy. Dodatkowo urządzenia te będą zawierać moduł GPS umożliwiający dokładny odczyt danych dotyczących lokalizacji i pozycji danej ciężarówki. Takie rozwiązanie ma nie tylko znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach, ale również skutecznie zapobiec manipulacji kierowców oraz nieuczciwej konkurencji.

Obowiązkowe tachografy z GPS od czerwca tego roku

Decyzja o obligatoryjnym wprowadzeniu inteligentnych tachografów do nowych ciężarówek i autokarów, została zatwierdzona przez Komisję Europejską. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważono bowiem, że zawodowi kierowcy stosują różnego rodzaju sposoby, a także nielegalne praktyki, mające na celu manipulację działaniem tachografów. Z danych zebranych przez Komisję Europejską wynika, że już w co trzecim pojeździe dokonywano integracji w pracę urządzeń. Zaproponowane zmiany mają więc pomóc w walce z nieuczciwymi przewoźnikami. Jeśli mimo to nadal stosowane byłyby nieprawe rozwiązania to większa kontrola pojazdów powinna szybciej wykryć łamanie przepisów. Oczywiście, nie wszyscy kierowcy są zadowoleni z tego obrotu sprawy. Większość z nich zarzuca nowym przepisom nadmierną kontrolę oraz zbyt szczegółową inwigilację przez służby kontrolne.


Na czym będzie polegało działanie nowych tachografów?

Inteligentne tachografy zostaną przede wszystkim wyposażone w nowy moduł GPS, który będzie automatycznie rejestrował początek oraz koniec trasy, a także lokalizację pojazdu. Takie dane będą zapisywane dokładnie co trzy godziny. Dodatkowo wbudowany system Bluetooth, zezwoli z kolei na natychmiastowe odczytywanie znajdujących się na tachografie informacji. Skuteczniejsze przesyłanie danych umożliwią również Inteligentne Systemy Transportowe. Zmieniono również sam sposób ich zapisu.

Jedno z większych zaostrzeń związanych z wprowadzeniem na rynek transportu tachografów IV generacji, dotyczy większej kontroli pojazdów przez pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Dzięki urządzeniu wytwarzającemu mikrofale, będą oni mogli bez zbędnego zatrzymywania ciężarówki sprawdzić jej rzeczywistą masę. Jeśli inspektorzy wśród przesłanych informacji zauważają jakieś nieścisłości, wtedy zatrzymają pojazd do szczegółowej kontroli.
   

Warto również zauważyć, że tachografy najnowszej generacji będą posiadały całkiem nowe certyfikaty wydawane raz na piętnaście lat. Po tym czasie właściciele firmy transportowej obowiązkowo będą musieli wymienić urządzenia na nowe. Obecnie koszt inteligentnego tachografu wynosi około cztery tysiące, jednak wraz z wprowadzeniem nowych aktualizacji, cena ta może znacznie wzrosnąć.


Kto będzie musiał wyposażyć swój pojazd w tachograf IV generacji?

Inteligentne tachografy będą musiały zostać wdrożone przez kierowców nowych pojazdów, zajmujących się usługami transportowymi na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście urządzenia, które zostały zamontowane w ciężarówkach przed 15 czerwca 2019 roku nadal będą ważne i kierowcy bez żadnych konsekwencji prawnych mogą z nich cały czas korzystać. Do 2034 roku przepisy te mają jednak obejmować wszystkie ciężarówki ruchu międzynarodowego. Komisja Europejska cały czas zastanawia się, czy aby nie skrócić tak długiego czasu dostosowywania się do nowego prawa.

Przepis nie obowiązuje jednak krajów objętych konwencją AETR. W takich miejscach przewoźnicy nadal będą mogli korzystać z urządzeń starszej generacji. Wraz z wdrożeniem tachografów IV generacji zmienią się również karty kierowców, inspekcyjne, kontrolne, a także przedsiębiorstw. Producenci rejestratorów twierdzą jednak, że wykorzystywane do tej pory dokumenty będą w pełni kompatybilne z nowymi urządzeniami. Z drugiej jednak strony, nie będzie można korzystać z nowych kart w przypadku stosowania tachografu starszej generacji. W praktyce oznacza to, że jeśli dany pojazd wyposażony w inteligenty tachograf ulegnie awarii lub usterce, nie będzie mógł zostać naprawiony poza państwami Unii Europejskiej.


Instalacja inteligentnych tachografów 

Instalacją dotychczasowych tachografów zajmowały się osoby, które uzyskały odpowiednie zezwolenie na montowanie, naprawę oraz przegląd tego typu urządzeń. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, będzie się można jednak starać o uzyskanie jednego pozwolenia, obejmującego zarówno inteligentne tachografy, jak i te starszych generacji. Dotychczasowe uprawienia uzyskane przez techników warsztatów nadal zachowają swoją ważność, jeśli tylko dana osoba spełni kilka ważnych wymagania.

W ciągu dwóch lat od wejścia nowych przepisów w życie, technik zajmujący się tachografami zobowiązany jest do wystąpienia o wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia uprawniającego do montowania i przeglądu tachografów najnowszej generacji. Przez ten czas może jednak swobodnie zajmować się inteligentnymi rejestratorami na podstawie dotychczasowo posiadanych dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *