ul. Legionów 243, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

+48 32 215 60 90 serwis@megatechnik.pl

Baza wiedzy

Tachografy w pojazdach do 3.5T

Komisja Europejska ponownie na tropie kierowców!

Już w połowie obecnego roku 2019 w życie wchodzi nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące kontrolowania kierowców za pośrednictwem wbudowanych urządzeń zwanych tachografami. I choć to kolejna generacja tachografów cyfrowych, to tym razem określa się je mianem tachografów inteligentnych, ponieważ zmanipulowanie zapisywanych za ich pośrednictwem danych – ma być zdecydowanie trudniejsze niż we wcześniejszych generacjach. Dodatkowo, w trakcie prac nad rozporządzenie, podjęto temat regulowania czasu kierowania pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 2,4t.

Prace organów Unii Europejskiej były podyktowane ignorowaniem przez kierowców czasu pracy, co było przyczyną wielu wypadków. Dodatkowo – niejednokrotnie podczas kontroli odkryto, że tachografy nie zawierały danych zgodnych z prawdą, co oznacza, że kierowcy ingerowali w pracę urządzeń.

Inteligentne tachografy, czyli kara bez zatrzymywania

Mianem inteligentnych określa się te urządzenia nie bez przyczyny. Będą one dostarczały informacji na temat tego w jakim miejscu rozpoczęła się podróż, a w jakim skończyła. Dane te będą zapisywane za pomocą współrzędnych GPS. Dodatkowo co trzy godziny ma być zapisywane położenie pojazdu. Ponadto tachografy mają być wyposażone w system Bluetooth.

To jednak nie koniec nowinek, które niesie za sobą rozporządzenie Komisji Europejskiej. Urządzenia zamontowane w pojazdach mają pozwalać na odczytywanie danych bez zatrzymywania samochodu. Co oznacza, że służby będą mogły zapoznać się z przebiegiem trasy kierowcy i odpoczynkami jakie zastosował – bez konieczności bezpośredniej kontroli osobistej. A wszystko to za pomocą urządzeń działających na mikrofale.

Aby jednak nie doszło do błędów – kara nie może zostać nałożona wyłącznie na podstawie zdalnego sprawdzenia danych na tachografie. Naruszenia muszą zostać skontrolowane osobiście przez funkcjonariuszy odpowiednich służb nim zostanie zastosowana sankcja.

Tachografy w autach o mniejszej masie?

I choć nowa generacja tachografów wydaje się rewolucją, ze względu na możliwości, które dają te urządzenia, to prawdziwe zaskoczenie dla kierowców niesie obniżenie masy pojazdu, w którym wymagane będzie posiadanie tachografu. Komisja Europejska w rozporządzeniu proponuje, aby obowiązek posiadania tachografu posiadały pojazdy, których masa przekracza 2,4t. I choć transport za pośrednictwem tak zwanych „busów” jest znaczny – to właściciele firm transportowych obawiają się nowych przepisów, które mogą znacznie zmniejszyć opłacalność takich przewozów. Eksperci jednak podkreślają, że nowe przepisy mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo. Obecnie na europejskich drogach transport za pośrednictwem busów nie jest kontrolowany w tak restrykcyjny sposób, jak w przypadku ciężarówek. Oznacza to, że kierowcy busów nie muszą organizować sobie przerw w trasie, co prowadzi do długotrwałego zmęczenia, a następnie do wypadków.

Jak było dotychczas?

Dla wielu kierowców zmiana przepisów i konieczność instalowania tachografów w pojazdach o masie z zakresu 2,4-3,5t wydaje się rewolucją. Z pewnością jednak wielu kierowców busów, którzy poruszali się po drogach Unii Europejskich, wie, że na Zachodzie przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku już wcześniej były znacznie bardziej restrykcyjne. W niektórych krajach obowiązywały dokumenty, w których kierowcy byli zobowiązani wpisywać godziny pracy i postojów. Za brak książek kontroli – bo i tak nazywane są w niektórych z państw, grożą srogie kary.

Certyfikowanie tachografów

Nowe przepisy to również porzucenie starych sposobów certyfikowania tachografów. Pomysłodawcy rozporządzenia proponują, aby inteligentne tachografy posiadały certyfikaty na 15 lat. Jednak nie oznacza to, że po tym czasie wystarczy udać się do odpowiedniego urzędu i wyrobić kolejny certyfikat. Kierowca zobowiązany jest po upływie ważności certyfikatu do wymiany urządzenia na nowe.  Przepis ten dotyczy również kierowców busów.

Przepisy jednakowe dla wszystkich

Nowe regulacje mają za zadanie przede wszystkim dokonać ujednolicenia. Obecnie w zachodnich krajach Unii Europejskiej obowiązują znacznie bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kierowców zawodowych niż jest to na przykład w Polsce. Wprowadzane w połowie obecnego roku rozporządzenie ma wprowadzić jedno prawo dla wszystkich kierowców poruszających się na drogach Europy.

Nowe prawo a konsekwencje

Z pewnością pomysłodawcy nowych regulacji prawnych mają na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko kierowców ciężarówek czy busów, ale również innych użytkowników dróg. Wypoczęty kierowca to z pewnością mniejszy współczynnik wypadków. Należy jednak pamiętać, że zmniejszenie możliwości manipulowania danymi w tachografach to nie jedyna zmiana. Wprowadzenie konieczności używania tachografów w pojazdach o mniejszej masie całkowitej niż dotychczas, to konsekwencje dla firm, które trudnią się takim transportem. Z pewnością dla części z nich nowe wydatki związane z montażem tachografów, ale również z odpowiednim szkoleniem kierowców – to koszt graniczący na opłacalności. Dodatkowe kryteria, jakie będą musiały spełnić te przedsiębiorstwa, to z pewnością znaczna zmiana, która może przysporzyć trudności na początku działania nowego rozporządzenia. Jednak być może bezpieczeństwo, które zyskają wszyscy użytkownicy dróg – będzie wystarczającą rekompensatą.

Inteligentne tachografy z GPS już od czerwca tego roku

Od 15 czerwca 2019 roku wszystkie nowe pojazdy wykonujące usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej obowiązkowo muszą zostać wyposażone w nowoczesne, inteligentne tachografy. Dodatkowo urządzenia te będą zawierać moduł GPS umożliwiający dokładny odczyt danych dotyczących lokalizacji i pozycji danej ciężarówki. Takie rozwiązanie ma nie tylko znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach, ale również skutecznie zapobiec manipulacji kierowców oraz nieuczciwej konkurencji.

Continue Reading…

Tachograf cyfrowy i analogowy – wykresówki i legalizacja


Tachografjest urządzeniem pomiarowym. Rejestruje na nośniku papierowym, albo cyfrowym prędkość poruszania się pojazdu, przebytą drogę, jak również czas przeznaczony na postoje i jazdę. Konieczność jego posiadania jest regulowana przepisami, które dotyczą pracy kierowców zawodowych i ma na celu skontrolowanie jej przebiegu. 

Continue Reading…

Karta kierowcy. Czym jest i jak jej używać?

Prowadzenie własnej firmy spedycyjno-transportowej związane jest szeregiem obowiązków i wymogów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które korzystać będzie z takich usług w celu eksportu i importu towarów jest to bardziej istotne, aniżeli mogłoby się wydawać. Wywiązywanie się z przepisów prawa i obowiązków przez przewoźnika jest niejako świadectwem jego rzetelności. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości odbiły by się najprawdopodobniej na naszym interesie. Niezwykle istotne będzie zatem to, czy kierowca przewożący nasz towar posiada aktualną kartę kierowcy.

Continue Reading…

Ile paliwa zużywa klimatyzacja w samochodzie?

Choć dziś jest standardem praktycznie w każdym samochodzie to jednak budzi wątpliwości osób oszczędnych, bowiem rzeczą oczywistą jest, że klimatyzacja wpływa na większe spalanie. Powstaje więc pytanie: ile paliwa w rzeczywistości zużywa klimatyzacja? Oto kilka faktów. Continue Reading…

Wodne czy powietrzne? Jakie ogrzewanie postojowe wybrać

Na rynku ogrzewań niezależnych wyróżniamy 2 zasadnicze rodzaje

  • ogrzewanie wodne
  • ogrzewanie powietrzne

W przeciwieństwie do agregatów powietrznych ogrzewanie wodne nie tylko zapewnia optymalną temperaturę w kabinie kierowcy ale dzięki temu, że jest zintegrowane z systemem chłodzenia pojazdu podnosi temperaturę silnika do optymalnego poziomu jeszcze przed jego uruchomieniem. Dzięki temu, rozruch silnika przebiega bezproblemowo nawet przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz, a jego żywotność wydłuża się. Continue Reading…

9 samochodów, które nie potrzebują tachografu

Nie wszystkie pojazdy, które ważą powyżej 3.5t oraz zajmują się transportem osób lub rzeczy wymagają instalowania tachografu. Są od tej reguły wyjątki.

Obejmują one samochody: Continue Reading…