ul. Legionów 243, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

+48 32 215 60 90 serwis@megatechnik.pl

9 samochodów, które nie potrzebują tachografu

Nie wszystkie pojazdy, które ważą powyżej 3.5t oraz zajmują się transportem osób lub rzeczy wymagają instalowania tachografu. Są od tej reguły wyjątki.

Obejmują one samochody:

9 samochodów, które nie potrzebują tachografu

 1. używany jest on do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
 2. jego prędkość maksymalna nie przekracza 40 km/h;
 3. jest on własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub jest wynajmowany przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest
  w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom
  i pozostaje pod ich kontrolą;
 4. jest to pojazd używany w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazd używany w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
 5. jest to pojazd specjalistyczny używany do celów medycznych;
 6. jest on pojazdem specjalistycznym pomocy drogowej poruszający się w promieniu 100 km od swej bazy;
 7. jest poddawany próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
 8. jest pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
 9. to pojazd użytkowy o statusie pojazdu zabytkowego zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, który jest użytkowany, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *